kwalifikacje

Wykształcenie:

  • 2008 – ukończyłam pięcioletnie studia na kierunku Psychologia, na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • 2008 – ukończyłam roczny kurs pracy metodą treningu grupowego BAZA, łącznie 290 godzin pracy metodami aktywnymi
  • 2016 – rozpoczęłam Szkołę Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Agnieszki Pragłowskiej w Katowicach

Obecnie prowadzę prywatną praktykę oraz współpracuję z:

Współpracowałam:

  • Przedszkole Malinowy Domek (grudzień 2016 – czerwiec 2017) – obserwacja psychologiczna dzieci, konsultacje dla rodziców, współpraca z gronem pedagogicznym.
  • Fundacja Ukryte Skrzydła (od 2011 do 2016) – pisanie i organizacja projektów edukacyjnych i szkoleniowych, tworzenie programów warsztatowych, przeprowadzanie konsultacji psychologicznych oraz warsztatów, mi.in w latach 2014 – 2016 prowadziłam dwa cykle warsztatów dla rodziców dzieci w wieku 0-6 lat, wzmacniających kompetencje wychowawcze
  • Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych (2011, oraz 2014 – 2015) – tworzenie programów zajęć psychospołecznych, przeprowadzanie indywidualnych konsultacji oraz warsztatów psychoprofilaktycznych dla młodzieży gimnazjalnej
  • Centrum Edukacyjne Akson, Centrum Rozwoju Języka Alea (2008 -2010) – przeprowadzanie szkoleń dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z zakresu efektywnego uczenia się
  • Stowarzyszenie Wiosna (2006 – 2009) – przeprowadzanie zajęć dla dzieci z rodzin wieloproblemowych, pomoc w rekrutacji wolontariuszy, szkolenia dla wolontariuszy dotyczące pracy z dziećmi z problemami szkolnymi i rodzinnymi