Wykształcenie:

 • 2008 – ukończyłam pięcioletnie studia na kierunku Psychologia, na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 2008 – ukończyłam roczny kurs pracy metodą treningu grupowego BAZA, łącznie 290 godzin pracy metodami aktywnymi
 • 2020 – ukończyłam Szkołę Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Agnieszki Pragłowskiej w Katowicach. Jestem certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym. Nr certyfikatu 893.

Prowadzę prywatną praktykę w ramach których współpracuję z:

Współpracowałam:

 • Niepublicznym Przedszkolem ABC
 • Przedszkolem Słoneczne Wzgórze w Zelkowie 
 • Onet.pl – pisanie artykułów do działu Dziecko
 • Centrum Medycyny Profilaktycznej na ul. Komorowskiego w Krakowie – terapia i poradnictwo
 • Neurocentrum w Wadowicach – terapia i poradnictwo
 • Wydawnictwo Publikat – opiniowanie książki dla dzieci
 • Centrum Zaburzeń Odżywiania i Fundacja FECWIS – prowadzenie warsztatów dotyczących profilaktyki Zaburzeń Odżywiania w projekcie „Tu nie chodzi o jedzenie”
 • Przedszkole Malinowy Domek  – obserwacja psychologiczna dzieci, konsultacje dla rodziców, współpraca z gronem pedagogicznym.
 • Szpital Psychiatryczny im. Babińskiego (staż) – badania psychologiczne pacjentów – wywiad, test inteligencji, MMPI, testy organiczne. Wsparcie psychologiczne pacjentów oraz ich rodzin. Prowadzenie psychoedukacji dla pacjentów. Udział w zebraniach zespołu.
 • Centrum Szkoleń Wielozawodowych Delta – wsparcie psychologiczne indywidualne i grupowe dla uczestników i uczestniczek OHP w Niepołomicach w ramach projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” współfinansowanego ze środków UE,  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Fundacja Ukryte Skrzydła – pisanie i organizacja projektów edukacyjnych i szkoleniowych, koordynacja projektów społecznych i edukacyjnych, tworzenie programów warsztatowych, przeprowadzanie konsultacji psychologicznych oraz warsztatów, mi.in w latach 2014 – 2016 prowadziłam dwa cykle warsztatów dla rodziców dzieci w wieku 0-6 lat, wzmacniających kompetencje wychowawcze.
 • Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych – tworzenie programów zajęć psychospołecznych, przeprowadzanie indywidualnych konsultacji oraz warsztatów psychoprofilaktycznych dla młodzieży gimnazjalnej w ramach projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków UE.
 • Centrum Edukacyjne Akson, Centrum Rozwoju Języka Alea – przeprowadzanie szkoleń dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z zakresu efektywnego uczenia się.
 • Stowarzyszenie Wiosna  – przeprowadzanie zajęć dla dzieci z rodzin wieloproblemowych, pomoc w rekrutacji wolontariuszy, szkolenia dla wolontariuszy dotyczące pracy z dziećmi z problemami szkolnymi i rodzinnymi.

Zapisz się na specjalne listy ode mnie. Dzielę się inspiracjami z dnia codziennego, książek i szkoleń. Obiecuję nie ściemniać i nie zanudzać.
Bądźmy w kontakcie.